A 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 2011. szeptember 1-i hatályba lépésével megújult az ingatlanok időben osztott használatára vonatkozó hazai szabályozás. A jogszabály a legújabb európai uniós normákkal összhangban szabályozza a time-sharing rendszerű ingatlanhasználatot, valamint egyéb speciális üdülési formákat és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket.

Magyarországon és az Európai Unió jogában mind a kereskedelmi forgalom, mind a fogyasztóvédelem szempontjából különösen fontos területnek számít az ún. timeshare szerződések köre. Az új kormányrendelet definiálja a szállás időben megosztott használati jogára és a hosszútávra szóló üdülési termékre vonatkozó fogyasztói szerződések fogalmát, lefekteti ezek fő szabályait, valamint a viszontértékesítésük és cseréjük különös szabályait. Ezen kívül meghatározza a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó részletes szabályokat. A szabályozás alapelveit tekintve elmondhatjuk, hogy az állam igyekszik az erőfölényes vállalkozással szemben a lehető legjobban védeni a fogyasztót, okulva azokból az elmúlt 20 évben tapasztalt problémákból és visszaélésekből, amelyek ezen a speciális területen merültek fel.

A kormányrendelet külön fejezetekben határozza meg a fogyasztók védelmét szolgáló egyes szabályozási eszközöket. Így foglalkozik például a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségével, a reklámok ágazatspecifikus szabályaival és korlátaival, a vállalkozó vagy harmadik személy hitelnyújtásával, a fogyasztó elállási jogával, az előlegfizetés tilalmával, valamint a szabályok megsértése esetén alkalmazható szankciókkal.

Végül a fogyasztók védelme és a jogbiztonság szempontjából egyaránt említésre méltó, hogy a jogszabály meghatározza a szabályozott tárgykörökben megkötött szerződések kötelező tartalmi elemeit, a szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentés kötelező tartalmi elemeit, valamint a jogviszonyokhoz kapcsolódó hatóságok – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal – hatáskörét és intézkedési jogköreit.

Leave a reply